BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kozioł Leszek (Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Title
Problemy wynagradzania pracowników we współczesnych przedsiębiorstwach
Issues of Employee Remuneration in Contemporary Enterprises
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2004, nr 652, s. 23-33, bibliogr. 8 poz.
Keyword
Płace, Motywacyjna funkcja płac, Wartościowanie stanowisk pracy, System płac
Wages, Wage incentives functions, Job evaluation, Wage system
Note
summ.
Abstract
Szybkie zmiany zachodzące w otoczeniu w decydujący sposób wpływają na kształt systemów wynagradzania w sektorach, przedsiębiorstwach, oraz w odniesieniu do poszczególnych grup pracowników. W artykule omówiono problem płac pracowników we współczesnych przedsiębiorstwach. Porównano dwa modele: płac stałych i płac zmiennych. Przedstawiono kwestię wynagrodzenia długoterminowego i krótkoterminowego, oraz formalizację i uznaniowość wynagrodzeń.

In this article, the author presents selected issues of employee remuneration in contemporary enterprises, with particular focus on the substance, pros and cons, as well as the application of various payroll models. The article discusses fixed and variable payroll, the market payroll model, and remuneration models based on an assessment of the value of specific jobs. The author draws attention to the importance of competencies in determining remuneration, as well as the role of long and short-term remuneration. Hę devotes considerable content to discussing the concept of remuneration programmes: universal and individual. Moreover, the author indicates the causes and effects of formalized and discretionary remuneration. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Adair C.B., Murray B.A. [2002], Radykalna reorganizacja firmy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  2. Borkowska S. [2001 a], Strategie wynagradzania, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
  3. Borkowska S. [2001 b], Wynagrodzenia w „nowej gospodarce", „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi", nr 6.
  4. Kozioł L. [2002], Motywacja w pracy. Determinanty ekonomiczno-organizacyjne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  5. Kwiatkowski S. [2001], Przedsiębiorczość intelektualna a trwały rozwój gospodarczy europejskich krajów posocjalistycznych [w:] Nowa gospodarka i jej implikacje dla dlugookresowego wzrostu w krajach posocjalistycznych, pod red. G. Kołodki, WSPiZ. Warszawa.
  6. Łapiński B. [1998], Strategie wynagradzania, „Personel i Zarządzanie", nr 6, 7.
  7. Łobos K. [2003], Spoiwo organizacji, „Przegląd Organizacji", nr 1.
  8. Ouchi W.G. [1979], A Conceptional Framework for the Design of Organizational Control Mechanisms, „Management Science", nr 25.
Cited by
Show
ISSN
0208-7944
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu