BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pepliński Benedykt, Majchrzycki Dariusz
Title
Wpływ integracji pionowej na poziom i strukturę inwestycji producentów trzody chlewnej
Influence of Vertical Integration on the Level and Structure of Investment in Hog Farms
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2003, T. 5, z. 1, s. 200-204, bibliogr. 2 poz.
Keyword
Rolnictwo, Produkcja rolna, Inwestycje w rolnictwie, Rentowność produkcji
Agriculture, Agricultural production, Investments in agriculture, Profitability of production
Note
streszcz., summ.
Abstract
Przedstawiono wpływ integracji pionowej oraz opłacalności produkcji żywca wieprzowego na wysokość i strukturę inwestycji odtworzeniowych i rozwojowych w gospodarstwach, w których produkcja trzody chlewnej stanowi główne źródło przychodów. (oryg. streszcz.)

The aim of the report was analyse of the structure of investment in farms of production over two hundred hog per year. In analysed farm hog production was the main source of income. Generally, it is possible to say, that farms which sale hog without contract agreements, mostly invested capital in plant production (fields, machines, tractors). Farms which sale hogs with contract agreements, mostly invested in hog production. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Ciepielewska M. (2000): Wspólna polityka rolna Unii Europejskiej i jej ewolucja ("Agenda" 2000). [W:] Polityka rolna i strukturalna Unii Europejskiej, a procesy dostosowawcze w rolnictwie polskim. Phare 2000 wyd. Ekspert-SITR Koszalin, s. 7.
  2. Kierul Z. (1982): Ekonomika i organizacja gospodarstw rolnych. PWRiL, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu