BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sosnowski Jarosław
Title
Nauczanie wirtualne w kształceniu menedżerów
Virtual Teaching in Managers Education
Source
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2004, t. 179, cz. 2, s. 267-272, bibliogr. 3 poz.
Issue title
Marketing - handel - konsument w globalnym społeczeństwie informacyjnym
Keyword
Zdalne nauczanie, Szkolenie pracowników, Internet, Innowacyjność, Kształcenie menedżerów
e-learning, Manpower training, Internet, Innovative character, Managers training
Note
summ.
Abstract
Omówiono modele edukacji wirtualnej, strategie edukacji opartej na Internecie oraz przedstawiono role e-nauczyciela. Autor podkreślił, iż szybkość wdrożenia systemu edukacji wirtualnej w przedsiębiorstwach uzależniona jest od zaangażowania kadry kierowniczej w stworzenie właściwego klimatu dla tej formy szkolenia i od środków finansowych przeznaczonych na zakup sprzętu i oprogramowania. Dlatego też należy mieć nadzieję, że trudności finansowe w rozwoju edukacji wirtualnej są jedynie przejściowe.

Increasing demand on knowledge in modern society extorts permanent education by the whole life. The telecommunicational technologies make possible the winning right away the knowledge of the residence or seat of the firm. The report represents organizational, technological and didactic conditionings of virtual workers teaching. In modern economy knowledge and qualifications of workers will be the main factor of competitiveness enterprises on the market.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Holmberg C., Towards a New Scenario for Distance Education in Sweden, Contribution to the 20th World Conference on Open Learning and Distance, Düsseldorf, Germany, 1-5 April 2001, Swedish Agency for Distance Education (Distum).
  2. Venn W., Learning strategies for the media generation, Contribution to the conference "Learning 2.0 - Next Step Beyond the Front Line", Vasteras, Sweden, 21-22 May 2001, p. 14.
  3. www.csus.edu/uccs/training/online/overview/paradigm.
Cited by
Show
ISSN
0208-6018
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu