BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Nestorowicz Renata
Title
E-learning i szkolenia tradycyjne - usługi komplementarne czy substytucyjne?
E-learning and Conventional Training - Substitute or Complementary Service?
Source
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2004, t. 179, cz. 2, s. 259-265, bibliogr. 11 poz.
Issue title
Marketing - handel - konsument w globalnym społeczeństwie informacyjnym
Keyword
Potencjał rozwojowy, Zdalne nauczanie, Szkolenie pracowników, Komputerowe wspomaganie dydaktyki, Nauka, Technologia informacyjna, Badania marketingowe
Development potential, e-learning, Manpower training, Information technology in teaching, Science, Information Technology (IT), Marketing research
Note
summ.
Abstract
Artykuł jest próbą udzielenia odpowiedzi, w jakim zakresie nauczanie elektroniczne jest usługą komplementarną, a w jakim substytucyjną wobec nauczania tradycyjnego. Rozważania te zostały zilustrowane wynikami badań przeprowadzonych wśród podmiotów kształtujących zarówno popyt, jak i podaż na rynku szkoleń w Polsce (firmy, które wdrożyły, wdrażają lub chcą wdrożyć rozwiązania e-learningowe; potencjalni uczestnicy szkoleń; firmy szkoleniowe). Wyniki badań zostały ponadto uzupełnione o zgromadzone ze źródeł wtórnych opinie przedstawicieli firm dostarczających rozwiązania e-learningowe.

One of the ways of deepening and updating employees' knowledge is e-learning. It can be applied as an independent training method, as a support for traditional methods or/and a technique of updating knowledge. According to the context, e-learning can be treated as a substitute or complementary service in comparison with conventional training. E-learning's role is not to replace the traditional education methods, but rather to enrich them, supplement and increase their effectiveness. Supplementing traditional trainings with electronic methods (blended learning) unites the benefits of both methods and provides the best results. This method of training has the most development potential for the coming years.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. E-learning wspiera szkolenia masowe, "Teleinfo" 2003, nr 4, s. 14.
  2. E-learning wspiera szkolenia masowe, "Teleinfo" 2003, nr 4, s. 15.
  3. Frańczak H., Trening w sieci, "Businessman" 2001, nr 7, s. 115 oraz E-learning na świecie, "Teleinfo" 2003, nr 18, s. 11.
  4. Hendler A., Recepta na wiedzę, "Businessman" 2002, nr 8, s. 85.
  5. Muszyński M., Bez klasycznej tablicy, "Personel", 1-31.07.2003, s. 120.
  6. Nichols M., A theory for eLearning, "Educational Technology & Society" 2003, Vol. 6, No. 2, s. 1-10.
  7. Rypson P., E-learning krok po kroku (www.mindworx.com.pl).
  8. Teluk T., Barierą jest jakość łączy, "Teleinfo" 2003, nr 18, s. 10.
  9. Tenger B., Online-Lernen ist 20 Prozent effektiver, "Personalwirtschaft" 2001, H. l, s. 42.
  10. Wodecki A., Strategia telenauczania, "Teleinfo" 2003, nr 18, s. 1.
Cited by
Show
ISSN
0208-6018
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu