BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Ratalewska Magdalena, Zrobek Janusz
Title
Marka na rynku dydaktyki internetowej
The Brand in the Market of E-learning
Source
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2004, t. 179, cz. 2, s. 273-279, bibliogr. 10 poz.
Issue title
Marketing - handel - konsument w globalnym społeczeństwie informacyjnym
Keyword
Zdalne nauczanie, Internet, Nauka, Komputerowe wspomaganie dydaktyki, Marka przedsiębiorstwa
e-learning, Internet, Science, Information technology in teaching, Enterprise's brand
Note
summ.
Abstract
Artykuł dotyczy analizy prób wykorzystania marki w budowaniu przewagi konkurencyjnej na rynku dydaktyki internetowej, która została oparta na obserwacji działań Polskiego Uniwersytetu Wirtualnego (PUW). Autorzy przedstawili poczynania tej instytucji w kreowaniu marki i budowaniu tożsamości w celu pozyskania lojalnego klienta.

The paper presents issues connected with creation of the brand in the market of e-learning. It is important to make that brand well known and competitive. It can help the firm to reach a good position in the market of e-learning.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Altkorn J., Strategie marki, PWE, Warszawa 1999, s. 91.
  2. Arnold D., The Handbook of Brand Management, Addison-Wesley Publishing Company, New York 1992, s. 6.
  3. Collin S., Marketing w sieci, Felberg SJA, Warszawa 2002, s. 25.
  4. Kall J., Tożsamość marki we wprowadzaniu marki na rynek, "Marketing i Rynek" 2003, nr 10, s. 2.
  5. Marconi J., Marketing marki. W jaki sposób tworzyć, zarządzać i rozszerzać wartość marki, Liber, Warszawa 2002, s. 57.
  6. Panfil M., Wycena wartości rynkowej marki, "EiOP" 1999, nr 3.
  7. Payne A., Marketing usług, PWE, Warszawa 1996, s. 162.
  8. Zborowski M., Nomen omen, czyli jak nazwać firmę i produkt, "Business Press", Warszawa 1997, s. 69-71.
Cited by
Show
ISSN
0208-6018
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu