BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Tyrańska Małgorzata (Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości), Bińczycki Bernard (Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Title
Organizacja i funkcjonowanie systemu informacji kadrowej w przedsiębiorstwie
The Organisation and Functioning of the Personnel Information System in the Enterprise
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2004, nr 652, s. 189-212, bibliogr. 23 poz.
Keyword
System informacyjny przedsiębiorstwa, Informacja personalna, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Analiza piśmiennictwa ekonomicznego
Information system of enterprises, Personal information, Human Resources Management (HRM), Economic literature analysis
Note
summ.
Abstract
W artykule omówiono istotę systemu informacyjnego w dziedzinie zarządzania zasobami ludzkimi. Szczegółowo przedstawiono metodykę budowy systemu informacji kadrowej. Zwrócono również uwagę na rozbudowaną strukturę systemu informacji kadrowej, na przykładzie zastosowania systemu informacyjnego w przedsiębiorstwie Belmex SA.

The modern trend for development of the organisation is based on the assumption that broad access to current and key information is becoming increasingly important. This resource impacts on the efficacy of manager-implemented tasks, in particular the efficacy of managerial decisions, including personnel decisions. Currently, a significant increase is noted in company managers' demand for information connected with personnel management decisions. Without application of modern information systems and information tools, implementing modern concepts of personnel management becomes more difficult, which in the final analysis may give rise to serious barriers to the firm's development. In the article, the author discusses the essence of the information system in the field of human resources management and presents in detail the methodology for creating a personnel information system, using as an example the information system implemented in the Belmex S.A. enterprise. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Armstrong M. [2000], Zarządzanie zasobami ludzkimi, ABC, Kraków.
 2. Bielecki W.T. [2001], Informatyzacja zarządzania, PWE, Warszawa.
 3. Bińczycki B. [2002], Projektowanie systemu controllingu personalnego na przykładzie firmy Belmex SA, Materiały konferencji naukowej Katedry Procesu Zarządzania AE w Krakowie, AE w Krakowie, Kraków.
 4. Durlik I. [1997], Produktywność systemu produkcyjnego, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", nr 9.
 5. Fiakiewicz W. [2002], Systemy informacyjne w zarządzaniu. Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 6. Kisielnicki J., Sroka H. [2001], Systemy informacyjne biznesu: informatyka dla zarządzania. Placet, Warszawa.
 7. Kosieradzka A. [2000], Ocena i analiza produktywności w przedsiębiorstwie [w:] Strategie wzrostu produktywności firmy, pod red. A. Stabryły, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków.
 8. Kowalczyk S. [2002], Zarządzanie kadrami, pod red. T. Listwan, C.H. Beck, Warszawa.
 9. Kozioł L. [2002], Determinanty motywacji w środowisku pracy - Aspekty ekonomiczno-organizacyjne, PWN, Warszawa-Kraków.
 10. Kozioł L., Piechnik-Kurdziel A., Kopeć J. [2000], Zarządzanie zasobami ludzkimi w firmie. Teoria i praktyka, Biblioteka Pracownicza, Warszawa, nr 109.
 11. Koźmiński A., Obłój K. [1989],Zarys teorii równowagi organizacyjnej, PWE, Warszawa.
 12. Makowski K. [1997], Zarządzanie kosztami pracy, "Personel", nr 2-8.
 13. Martyniak Z. [1987], Organizatoryka, PWE, Warszawa.
 14. Martyniak Z. [1996], Organizacja i zarządzanie. 60 problemów teorii i praktyki, Antykwa, Kluczbork.
 15. Mikołajczyk Z. [1998], Techniki organizatorskie w rozwiązywaniu problemów zarządzania, PWN, Warszawa.
 16. Pietrzkiewicz T. [1996], Informacja w proetycznvm zarządzaniu gospodarką, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw", nr 11.
 17. Pocztowski A. [1999], Zarządzanie szkoleniami w firmie [w:] Szkolenie i rozwój pracowników a sukces firmy, Materiały konferencji pod red. A. Ludwiczyńskiego. PFPK, Kraków.
 18. Pszczołowski T. [1978], Mata encyklopedia prakseologii i teorii organizacji, Ossolineum, Wrocław.
 19. Stabryła A. [1998], Podstawy zarządzania firmą, PWN, Warszawa-Kraków,
 20. Suchodolski A. [2000], System informacji personalnej, Prace Naukowe AE we Wrocławiu, Wrocław, nr 871.
 21. System Informacji Strategicznej. Wywiad gospodarczy a konkurencyjność przedsiębiorstwa [2001], pod red. R. Borowieckiego, M. Romanowskiej, Difin, Warszawa.
 22. Zarządzanie kadrami. Podstawy teoretyczne i ćwiczenia [1999], pod red. T. Listwana, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław.
 23. Zarządzanie kadrami [2002], pod red. T. Listwana, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
0208-7944
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu