BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Skoczylas Wanda
Title
Nadwyżka pieniężna jako miara efektywności gospodarowania przedsiębiorstwa
Excess Cash in Company Performance Analysis
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, 1998, nr 36, s. 123-133
Keyword
Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, Zarządzanie strategiczne, Efektywność gospodarowania, Płynność finansowa przedsiębiorstwa, Rentowność przedsiębiorstwa, Wskaźniki rentowności, Wynik finansowy, Przepływy pieniężne
Enterprises financial management, Strategic management, Business efficiency, Enterprises financial liquidity, Enterprise profitability, Profitability index, Financial performance, Cash flows
Note
summ.
Abstract
Przedmiotem opracowania są mierniki efektywności gospodarowania przedsiębiorstwem: wynik finansowy i rentowność przedsiębiorstwa. Autorka zdefiniowała obie wielkości oraz dokonała ich oceny w ujęciu długo- i krótkoterminowym.

According to literature and practice excess cash seems to be good measure of company performance. It is in opposition to measures basing on profits. Article provides analysis of two quoted companies performance. Author compared two measures: profit and cash and profitability ratios based on profit and cash. Author also discuses problem of usefulness of cash and profit in company performance measurment. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1232-5821
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu