BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Title
Wykaz osiągnięć w pracy naukowo-badawczej profesora Tadeusza Waśniewskiego : Wybrane prace opublikowane przez wydawnictwa zewnętrzne
List of achievements related to research work of professor Tadeusz Waśniewski : Selected works published by external publishers
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, 1998, nr 36, s. 249-255
Keyword
Ekonomika przedsiębiorstwa, Bibliografia
Business economics, Bibliography
Waśniewski Tadeusz
Abstract
Artykuł zawiera bibliografię prac prof. T. Waśniewskiego dotyczących ekonomiki i organizacji przedsiębiorstw. Bibliografia ułożona jest w porządku chronologicznym i obejmuje lata 1948-1990.

Article contains bibliography of professor T. Waśniewski's publications relating economics of the enterprise. The bibliography is arranged in chronological order and embraces period 1948 to 1990. (A.P.)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1232-5821
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu