BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Krychniak Stefan
Title
Zagrożenia ekologiczne przy transporcie materiałów niebezpiecznych
Ecological Hazard while Transport of Dangerous Materials
Source
Zeszyty Naukowo-Techniczne Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Materiały Konferencyjne (nr 7), 1995, z. 38, s. 175-184, bibliogr. 4 poz.
Keyword
Transport, Ochrona środowiska, Zagrożenia ekologiczne, Transport ładunków niebezpiecznych
Transport, Environmental protection, Ecological hazard, Hazardous cargo transport
Note
streszcz., summ., Zsfg.
Abstract
Scharakteryzowano regulacje prawne dotyczące transportu materiałów niebezpiecznych: ADR, RID, prawo atomowe i rozporządzenia wykonawcze. Przedstawiono klasyfikację materiałów niebezpiecznych, przykłady zagrożeń ekologicznych przy transporcie materiałów niebezpiecznych oraz zagadnienia dotyczące kształtowania zagrożeń ekologicznych, profilaktyki i ratownictwa a także przesłanki dla budownictwa komunikacyjnego.

Legal control refering to transport of dangerous materials ADR, RID, law of atom and some executive orders. Classification of dangerous materials. Creating consciousness towards ecological hazard (hazard simulation). Prophylaxis and live-saving. Civil engineering recommendations (ring roads of cities and agglomerations). (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Cited by
Show
ISSN
1231-9171
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu