BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Podruczna Małgorzata
Title
Rachunek odpowiedzialności w przedsiębiorstwie budownictwa drogowego
Account of Responsibility in Building Road Enterprises
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2000, nr 868, s. 271-274, bibliogr. 2 poz.
Keyword
Finansowanie robót drogowych, Średni personel kierowniczy, Koszty pośrednie, Materiały konferencyjne
Finance road works, Middle management, Indirect costs, Conference materials
Note
summ.
Abstract
Autorka skoncentrowała się na opisie zadań stawianych przed menadżerami średniego szczebla i ich odpowiedzialności za alokację kosztów pośrednich i bezpośrednich na przykładzie przedsiębiorstwa budownictwa drogowego.

The article contains short description of circumstances of working (building road industry) in Wroclaw, deskription of organizational schema typical firms, alocation of costs and incomes to centres of responsibility. Author considers possibility of reckonning up of responsible persons to attained results. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu