BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dąbrowska Anna
Title
Postępowanie polskich gospodarstw domowych na rynku usług bytowych w świetle badań konsumenckich
Behaviour of Polish Households in Living Conditions Services Market in the Light of Consumer Research
Source
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2000, z. 13, s. 114-129, bibliogr. 9 poz.
Keyword
Gospodarstwa domowe, Budżet gospodarstwa domowego, Konsumpcja usług, Decyzje konsumenckie, Badania konsumenckie
Households, Budgets of households, Services consumption, Consumer decision, Consumer research
Abstract
W artykule dokonano analizy sytuacji polskich gospodarstw domowych w zakresie korzystania z usług bytowych. Przedstawiono ogólną charakterystykę gospodarstw domowych i konsumpcji usług, ocenę zmian rynku usług bytowych w opinii konsumentów oraz postępowanie polskich gospodarstw domowych w procesie podejmowania decyzji nabywczych na rynku usług bytowych w świetle badań konsumenckich.

The article analysed situation of Polish households in the range of using living conditions services. Show general profile of households and services consumption assessment about changes on living conditions services market in consumer opinion. Next presents behaviour of Polish households in make a purchasing decisions on the living conditions services market in the light of consumer research.(M.P.)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1234-8872
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu