BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Puchała Jacek
Title
Postawy i opinie rolników małopolskich wobec aktualnych problemów wsi
The Małopolska Farmers' Opinions and Attitudes Against Present Villages' Problems
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2003, T. 5, z. 1, s. 205-210, bibliogr. 4 poz.
Keyword
Rolnictwo, Gospodarstwa rolne, Indywidualne gospodarstwa rolne, Konkurencyjność rolnictwa, Polityka rolna
Agriculture, Arable farm, Individual arable farms, Agricultural competitiveness, Agricultural policy
Note
streszcz., summ.
Abstract
Omówiono problemy, z którymi borykają się właściciele małych gospodarstw rolnych Małopolski - obawiają się konkurencji i zalewu rynku produktami rolnymi w związku z wejściem Polski do Unii Europejskiej.

On the whole the Malopolska farms are small in comparizon with the number of people who want to live on them. According to the opinions meeting in Malopolska 's literature there is big, not using manpower. The increase of pressure on education can accelerate the positive changes and affect the realiable estimation of reality. Farmers are aware of political advantages connected with the integration with the EU. The fears of this step' economic results restrain their supporting voice for the step. Drzymala 's attitude isn 't strange for Malopolska farmers. The fears of buying grounds by foreigners still exist. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Kowalska I. (2002): Stypendialny program wsparcia finansowego kapitału edukacji na obszarach wiejskich. Roczniki Naukowe SERiA, T.4. Zeszyt 6, Warszawa-Bydgoszcz, s. 99.
  2. Michota-Katulska E. (2002): Regionalne zróżnicowanie poziomu i źródeł dochodów rodzin rolniczych. Roczniki Naukowe SERiA, T.4. Zeszyt 4, Warszawa-Bydgoszcz, s. 109.
  3. Przygodzka R,, Dziemianowicz R. (2002): Wpływ obciążeń podatkowych i para podatkowych na funkcjonowanie gospodarstw rolnych w Polsce. Roczniki Naukowe SERiA, T.IV. z. 4, Warszawa-Bydgoszcz, s. 141.
  4. Żmija J. (2002): Przedsiębiorczość jako forma zmniejszania bezrobocia na obszarach wiejskich. Roczniki Naukowe SERiA, T.IV. z. 6, Warszawa-Bydgoszcz, s. 211.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu