BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Radwan Andrzej
Title
Regionalne zróżnicowanie usług produkcyjnych w indywidualnych gospodarstwach rolnych
Regional Diversification of Production Services In Private Farms
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2003, T. 5, z. 1, s. 211-216, bibliogr. 8 poz.
Keyword
Rolnictwo, Usługi produkcyjne, Indywidualne gospodarstwa rolne
Agriculture, Production services, Individual arable farms
Note
streszcz., summ.
Abstract
Określono przyczyny zróżnicowania przestrzennego usług produkcyjnych w gospodarstwach rolnych. Analiza obejmuje charakterystykę społeczno-ekonomiczną regionów, na terenie, których przeprowadzono badania. (oryg. streszcz.)

An irregular level of intensity of services utilization was found to a disadvantage of economically less viable farms and on a lower level of development. The highest demand for services was noted on small farms, revealing deficiencies in technical inputs, mainly mechanical traction force, machinery and aggregates for agricultural production. For developing of services model it is necessary to adjust organisational Solutions to specific regions. At his point processes connected with horizontal integration should be utilised .aiming at joint utilisation of machinery (producer groups, machinery rings, machinery communities, etc.), whereas on commercial farms aiming vertical integration processes should be made use of through collaboration and development of production and commercial links of firms with agricultural producers. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Chmielewska B. (2000): Działalność pozarynkowa w rolnictwie. Ekonomista 5, s. 689-714.
  2. Kłosowski F. (2002): Możliwości rozwoju usług w Polsce. Wiadomości Statystyczne 2, s. 46-55.
  3. Macicjcwski K. (2002): Przestrzenne zróżnicowanie wyposażenia rolnictwa w silą roboczą w Polsce. Roczniki Naukowe SERiA,T.V,z. l, s. 109-113.
  4. Radwan A. (2001): Usługi produkcyjne w procesie przemian strukturalnych gospodarstw rodzinnych. ZN AR Kraków, z. 272, Rozprawy.
  5. Radwan A. (2002): Przedsięwzięcia w ochronie środowiska służące ekologizacji wsi i rolnictwa w Małopolsce. Roczniki Naukowe SERiA, T. IV, z. l, s. 146-151.
  6. Radwati A., Sarat S. (1998): Regionalne zróżnicowanie produkcyjno-ekonomiczne gospodarstw rodzinnych. [W:] Przemiany w organizacji gospodarstw - nowe wyzwania w aspekcie integracji Polski z Unią Europejską. ZN AR Kraków ser. Sesja Naukowa. 55, t. 2, s. 397-406.
  7. Rocznik Satystyczny Województw (2002). GUS, Warszawa.
  8. Woś A. (2000): Udział rolnictwa w tworzeniu produktu społecznego i zatrudnienie w rolnictwie. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, 2-3, s. 3-11.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu