BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Ratajczak Przemysław
Title
Ekonomiczne i społeczne aspekty zarządzania jakością w gospodarce żywnościowej
Economic and Social Aspects of Quality Management in Agribusiness
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2003, T. 5, z. 1, s. 217-221, bibliogr. 8 poz.
Keyword
Gospodarka żywnościowa, Jakość, Zarządzanie jakością
Food economy, Quality, Quality management
Note
streszcz., summ.
Abstract
Rosnące znaczenie konkurencji jakościowej jest przyczyną wdrażania w coraz większej liczbie przedsiębiorstw systemów zarządzania jakością. Przedstawiono specyficzne cechy gospodarki żywnościowej, istotne ze względów ekonomicznych i społecznych, dla kształtowania jakości produktów w poszczególnych ogniwach jej łańcucha logistycznego. (oryg. streszcz.)

The growing meaning of the qualitative competition is a reason of the improvement of quality management systems in the more and more greater number of firms. There were presented specific features of the food economy, essential towards economic and soda! aspects, for the formation of the products' quality in each element of its logistic chain. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Cholewicka-Goździk K. (2002): Kompleksowe koszty jakości - element kształtowania wartości dla klienta. [W:] Koszty jakości w zarządzaniu jakością. Materiały III konferencji naukowej z cyklu: Jakość wyrobów w gospodarce rynkowej. Wyd. Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków, s. 53-62.
  2. Iwasiewicz A. (2002): Decyzyjny rachunek kosztów jakości. [W:] Koszty jakości w zarządzaniu jakością. Materiały 111 konferencji naukowej z cyklu: Jakość wyrobów w gospodarce rynkowej. Wyd. Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków, s. 89-104.
  3. Jackowska M. (2002): Bezpośrednie i pośrednie skutki ubóstwa w Polsce. [W:] Roczniki Naukowe SERiA, Tom 4, Zeszyt 6, Warszawa-Bydgoszcz, s. 64-67.
  4. Kołożyn-Krajewska D., Sikora T. (1999): HACCP. Koncepcja i system zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego żywności. Wyd. Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego, Warszawa, s. 277.
  5. Menrad K. (2001): lrmovations at the Borderline of Food, Nutrition and Health in Germany. A Systems' Theory Approach. Agrarwirtschaft, Vol. 50, 6, s. 331-341.
  6. Oakland J. (2002): Kompleksowe zarządzanie jakością. [W:] Lock D, (red.), Podręcznik zarządzania jakością. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 32-47.
  7. Pondel H., Pondel M. (2002): Integracja pionowa rolnictwa z przetwórstwem w opinii wielkopolskich producentów rolnych. [W:] Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, Tom 4, Zeszyt 3, Warszawa-Bydgoszcz, s. 166-170.
  8. Zalewski R.I. (2002): Zarządzanie jakością w produkcji żywności. Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań, s. 390.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu