BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sadowski Arkadiusz
Title
Kredyt na utworzenie i urządzenie gospodarstwa rolnego w Wielkopolsce na tle kraju
Credit for Creation or Organization of the Farm In Wielkopolska Against the Background of the Country
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2003, T. 5, z. 1, s. 222-226, bibliogr. 12 poz.
Keyword
Rolnictwo, Gospodarstwa rolne, Kredyt rolny
Agriculture, Arable farm, Agricultural credit
Note
streszcz., summ.
Abstract
Kredyt na utworzenie lub urządzenie gospodarstwa przez osoby, które nie przekroczyły 40. roku życia jest ważnym finansowym instrumentem wsparcia modernizacji gospodarstw indywidualnych. Przedstawione wyniki, dotyczące stopnia jego wykorzystania w Wielkopolsce w porównaniu z jego wykorzystaniem w kraju mająca na celu ukazanie specyficznych cech tego regionu w dziedzinie przemian strukturalnych rolnictwa indywidualnego. W niniejszej analizie wykorzystano dane pochodzące ze sprawozdań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. (oryg. streszcz.)

The credit for creation or organization of the farm by the people under 40 years was created for modemization of farms. This presented article shows the usage of this credit in Wielkopolska region against the background of 'the country. The aim of this analysis is to show peculiar character oft his region in the field of transformation of private farms. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. Jankowski K. (2002); Sytuacja ekonomiczna w rolnictwie w województwie wielkopolskim w latach 1995-2001 na podstawie jednostkowych kalkulacji kosztów produkcji. Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Poznań, s. 1-22.
 2. Polska w nowym podziale terytorialnym (1998). Wyd. GUS, Warszawa.
 3. Rocznik Statystyczny 1995 (1996). Wyd. GUS, Warszawa.
 4. Sadowski A. (2002a): Charakterystyka gospodarstw z terenu Wielkopolski ubiegających się, o kredyty na utworzenie lub urządzenie gospodarstwa. Regionalne zróżnicowanie agrobiznesu, Poznań, s. 115-124.
 5. Sadowski A. (2002b): Wykorzystanie kredytu na utworzenie lub urządzenie gospodarstwa w Wielkopolsce. Roczniki Naukowe SERiA T. IV z. 5, Warszawa-Bydgoszcz, s. 129-133.
 6. Sprawozdanie z działalności Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w 1995 roku (1996), Warszawa.
 7. Sprawozdanie z działalności Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w 1996 roku (1997), Warszawa.
 8. Sprawozdanie z działalności Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w 1997 roku (1998), Warszawa.
 9. Sprawozdanie z działalności Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w 1998 roku (1999), Warszawa.
 10. Sprawozdanie z działalności Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w 1999 roku (2000), Warszawa.
 11. Sprawozdanie z działalności Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w 2000 roku (2001), Warszawa.
 12. Sprawozdanie z działalności Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w 2001 roku (2002), Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu