BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Cichoń Marian (Wydział Towaroznawstwa)
Title
Opakowalnictwo i przechowalnictwo towarów w nowej systemowej koncepcji funkcjonowania logistycznego
Packaging and Storing of Goods According to the New Systemic Conception of Logistic Functioning
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1993, nr 415, s. 5-12, bibliogr. 7 poz.
Keyword
Fizyczna dystrybucja towarów, Logistyka, System logistyczny, Opakowalnictwo, Przechowalnictwo
Physical distribution of goods, Logistics, Logistic system, Packaging science, Storage
Note
summ.
Abstract
Zdefiniowano elementy składowe logistycznego systemu dystrybucji towarów takie jak: transport, magazynowanie, formowanie zapasów, opakowalnictwo, kształtowanie jednostek ładunkowych itd. Szczególną uwagę poświęcono podsystemowi opakowalnictwa i jego funkcjom w ujęciu logistycznym.

The idea of the logistic system is defined and the elements forming that system are presented, i.e.: recording, storing, packaging, and transporting. The function of packaging according to the new expression of the logistic notion is characterized. The role of computer-aided logistic solutions is stressed, especially with regard to physical distribution of goods. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Blaik P., Logistyka jako systemowa Koncepcja racjonalizacji procesów obrotu towarowego w przedsiębiorstwie, Materiały Konferencyjne z Międzynarodowego Sympozjum nt.: "Praktyczne aspekty logistyki", IGM, Poznań 1991.
  2. Cichoń M., Analiza szkód towarowych produktów spożywczych jako istotny czynnik zapobiegania niekorzystnym zwiano" ich jakości w sferze poprodukcyjnej, Materiały z Konferencji Naukowej PTT pt.: "Zmiany jakości produktów rynkowych w sferze poprodukcyjnej", Kraków 1988.
  3. Cichoń M., Optymalizacja i racjonalizacja opakowań, ich wzornictwa i dostosowania do nowoczesnych form sprzedaży, konsumpcji, warunków magazynowania i transportu. Temat Uczelniany Opt. IT/4a/91.
  4. Duerler B.M., Logistik ais Tail der Unternehmungsstrategie: die Entwicklung der betriebswirtschaftlichen Logistik in der Schweiz. Verlag Paul Haubt., Bern-Stuttgart 1990.
  5. Jansen R., Verpackung und Umwelt im Spannungafield der Logistik, "Neue Verpackung" 1991, nr 5.
  6. Junemanri R., Materialfluss und Logistik, Berlin - New York - Tokyo 1989.
  7. Pfohl H., Logistik - Systeme, Berlin-New York- Hong Kong 1990.
Cited by
Show
ISSN
0208-7944
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu