BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Stefko Olga
Title
Inwestycje w gospodarstwach uprawiających warzywa i źródła ich finansowania
Investment and its Finance in Vegetable Farms
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2003, T. 5, z. 1, s. 242-246
Keyword
Inwestycje w rolnictwie, Ogrodnictwo, Rolnictwo
Investments in agriculture, Gardening, Agriculture
Note
streszcz., summ.
Abstract
Przedstawiono wyniki badań nad przeprowadzonymi i planowanymi inwestycjami w gospodarstwach uprawiających warzywa w latach 1990-2006 i źródłami ich finansowania. Przyjmując wielkość przeprowadzonych inwestycji jako jeden z głównych czynników warunkujących rozwój i umożliwiających konkurencyjność tego działu ogrodnictwa wskazano na postawy i motywy działania producentów, którymi kierują się przeprowadzając bądź planując niezbędne inwestycje. (oryg. streszcz.)

One has presented the results of research on present and planned investments in horticultural farms from 1990 to 2006 and their financial resources. Assuming the number of investments as one of the major parameters conditioning development and competitiveness of that branch of horticulture, motives and attitudes of producers leading to new investments were shown.. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu