BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szeptycki Aleksander, Wójcicki Zdzisław
Title
Technologiczna modernizacja rozwojowych gospodarstw rolniczych
Technological Modernization of Farms Having the Potential of Development
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2003, T. 5, z. 1, s. 252-257, bibliogr. 13 poz.
Keyword
Rolnictwo, Gospodarstwa rolne, Rozwój rolnictwa, Modernizacja obszarów wiejskich
Agriculture, Arable farm, Agriculture development, Modernisation of the rural area
Note
streszcz., summ.
Abstract
Przedstawiono wartość oraz strukturę trwałego majątku produkcyjnego (bez ziemi) w gospodarstwach prowadzących rachunkowość rolną w latach 1996-2000, z wyodrębnieniem gospodarstw, które prowadziły działalność pozarolnicza. Wskazano realne zmiany tejże wartości oraz ich zróżnicowanie w gospodarstwach z działalnością pozarolnicza oraz pozostałych, które tej działalności nie podjęły. Przedstawiono też zróżnicowanie zmian wartości majątku trwałego w wyodrębnionych grupach gospodarstw w zależności od powierzchni UR. (oryg. streszcz.)

Presented are methods to design of arrangement and mechanization of farms, particularly of technological modernization of farms having the potential of development as well as agricultural service enterprises. Advised is the perfection of methods of modernization and issuing of catalogues of example technological charts, farm models and computer soft wares giving facilities to select and evaluate appropriate technological variants and machine sets. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. Kowalski J. i in. (2002): Postçp naukowo-techniczny, a racjonalna gospodarka energią w produkcji rolniczej. Wydawnictwo. PTIR, Kraków.
 2. Michalek R. i in. (l 998): Uwarunkowania technicznej rekonstrukcji rolnictwa. Wydawnictwo PTIR, Kraków.
 3. Muzalewski A. (1999): Wpływ poziomu i form mechanizacji gospodarstw rolniczych na ich efektywność. Prace Naukowo-Badawcze IBMER, nr 3, Warszawa.
 4. Pawlak J. (2001 ): Mechanizacja rolnictwa w drugiej połowie XX wieku. Wydawnictwo IBMER, Warszawa.
 5. Sawa J. (2002): Gospodarstwo rodzinne w warunkach trwającej restrukturyzacji rolnictwa. Problemy Inżynierii Rolniczej, nr l (30), Warszawa.
 6. Szeptycki A. (2002). Efektywność postępu technologicznego w towarowej produkcji ziemniaków. Inżynieria Rolnicza, nr 1, Warszawa.
 7. Szeptycki A., Wójcicki Z. (2003): Postęp technologiczny i nakłady energetyczne w rolnictwie do 2020 r. Wydawnictwo IBMER (w druku), Warszawa.
 8. Wójcicki Z. (2000); Wyposażenie techniczne i nakłady materiałowo-energetyczne w rozwojowych gospodarstwach rodzinnych. Wydawnictwo 1BMER, Warszawa.
 9. Wójcicki Z. (2002): Metody badania i ocena przemian w rozwojowych gospodarstwach rolniczych. Wydawnictwo IBMER, Warszawa.
 10. Wójcicki Z. (2002): wykorzystanie odnawialnych zasobów energii w gminach rolniczych. Inżynieria Rolnicza, nr 3, Warszawa.
 11. Wójcicki Z, (2003): Przemiany w rolnictwie i technice rolniczej oraz w zagospodarowaniu obszarów wiejskich. Inżynieria Rolnicza, nr 3, Warszawa.
 12. Wójcicki Z. Michalek R. (2002): Uwarunkowania przemian w rolnictwie polskim do 2020 r. Inżynieria Rolnicza ,nr 6(39), Warszawa.
 13. Praca zbiorowa (2003): Polskie rolnictwo w UE. Biuletyn informacyjny MRiRW, nr 1-2/2003, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu