BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szwichtenberg Aleksander
Title
Agroturystyka - prężnie rozwijającą się dziedziną na Pomorzu
Agrotourism - Well Developing Part of Tourism in Pomerania
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2003, T. 5, z. 1, s. 267-271, bibliogr. 2 poz.
Keyword
Agroturystyka, Modernizacja obszarów wiejskich, Rozwój regionalny, Turystyka
Agrotourism, Modernisation of the rural area, Regional development, Tourism
Note
streszcz., summ.
Country
Pomorze Zachodnie, Pomorze Środkowe
Middle Pomerania
Abstract
Celem artykułu jest pokazanie wielkości bazy agroturystycznej Pomorza. Liczba tych gospodarstw jest kilkukrotnie większa niż podaje GUS. istnieje jednak duża "szara strefa" w działalności agroturystycznej. Badania przeprowadzone w 178 gospodarstwach wykazują, że największa dynamika powstawania nowych działalności agroturystycznych miała miejsce w latach 1995-1999. Na początku obecnego dziesięciolecia tempo to dość mocno zmalało. (oryg. streszcz.)

The purpose of this article is to show the range of agrotouristic facilities in the Pomerania. The exact number of agrotouristic farms is far greater than GUS notes publicly. However, there is a significant "gray zone" in agrotourism. Research held in 17 8 farms show that the biggest f ale of growth as far as agrotouristic activities are concerned was within years 1995 to 1999. In the beginning of the present decade this rate significantly decreased. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Szwichtenberg A., Szwichtenberg Z. (1999): Drawski Park Krajobrazowy. Analiza oczekiwań i potrzeb ludności. Politechnika Koszalińska, maszynopis, s. 2-68.
  2. Turystyka polska w 2001 r. Układ regionalny. Instytut Turystyki (2002), Warszawa, s. 23.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu