BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wasilewska Anna
Title
Wpływ wyposażenia technicznego gospodarstw na poziom i strukturę dochodu osobistego
Technical Equipment of the Farms Depending on the Level and Structure of their Personal Income
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2003, T. 5, z. 1, s. 272-278, bibliogr. 3 poz.
Keyword
Dochody ludności, Rolnictwo, Dochody rolnicze, Gospodarstwa rolne, Indywidualne gospodarstwa rolne
People's income, Agriculture, Farm household income, Arable farm, Individual arable farms
Note
streszcz., summ.
Abstract
Przedstawiono wyposażenie techniczne gospodarstw z podziałem ich w zależności od poziomu i struktury uzyskiwanego dochodu osobistego, wykorzystanie majątku oraz poziom i strukturę inwestycji. (oryg. streszcz.)

The author specifies the groups of farms, keeping the farm accountancy over the period 1996-2000, owning to the level and structure of personal income. Next, the technical equipment of farms, use of assets and the investments were analysed.. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Blohm G. (1969): Nowe zasady prowadzenia gospodarstw. PWRiL, Warszawa.
  2. Woś A. (1996): Agrobiznes - makroekonomika, tom 1. Wydawnictwo Key Text, Warszawa .
  3. Ziętara W., Kosiorek M., Tchorzewska E., Kondraszuk T. (l 994): Rachunek ekonomiczny i analiza finansowa w przedsiębiorstwie rolniczym. Materiały metodyczne, Brwinów.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu