BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wawrzyniak Bogdan M.
Title
Sylwetka zawodowa dzierżawcy jako gospodarza dawnych PGR
Professional Profile of a Leaseholder as a Host of a Former State-Owned Farm
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2003, T. 5, z. 1, s. 279-282, bibliogr. 5 poz.
Keyword
Dzierżawa, Rozwój zawodowy pracownika, Zarządzanie gospodarstwem rolnym, Agrobiznes
Lease, Professional development of employees, Arable farm management, Agrobusiness
Note
streszcz., summ.
Abstract
W sferze agrobiznesu pojawiła się nowa kategoria zawodowa dzierżawca. W celu poznania tej kategorii przeprowadzono badania 54 dzierżawców w 8 powiatach dawnego woj. bydgoskiego. Była to kadra zróżnicowana pod względem wieku, wykształcenia i stażu pracy. Ponad 2/3 dzierżawców pracowało uprzednio w PGR, często na stanowiskach kierowniczych. Dzierżawcy wykazali się dużą elastycznością przystosowania do nowych warunków rynkowych, przez proces adaptacyjny i edukacyjny. (oryg. streszcz.)

In the agribusiness' area appeared new professional category, namely a leaseholder. There was carried out a research among 54 leaseholders in former bydgoskie province. The examined population was very diverse in regards to age, education level and time of farm running. Over 2/3 of them had worked before on state-owned farms, often as the farm managers. The leaseholders showed great flexibility in the adaptation to the new circumstances. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Encyklopedia Agrobiznesu, 1998. Fundacja Innowacja, Warszawa.
  2. Ludzie i ziemia po upadku pegeerów, 1991. Materiaíy pokoferencyjne, SGGW Warszawa.
  3. Nowi gospodarze dawnych PGR. Przekształcenia państwowego rolnictwa, 1997. Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, Warszawa.
  4. Wielkoobszarowe gospodarstwa rolne, ich załogi i nowi gospodarze, 1998. Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, materiały z konferencji, Warszawa.
  5. Wielkoobszarowe przedsiębiorstwa rolnicze - wczoraj, dziś i jutro, 1998. Materiaíy konferencji naukowej, SGGW, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu