BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wojtasik Bolesław
Title
Sylwetka zawodowa dzierżawcy jako gospodarza dawnych PGR
Professional Profile of a Leaseholder as a Host of a Former State-Owned Farm
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2003, T. 5, z. 1, s. 289-292, bibliogr. 4 poz.
Keyword
Rolnictwo, Dzierżawa, Zarządzanie gospodarstwem rolnym, Restrukturyzacja rolnictwa
Agriculture, Lease, Arable farm management, Agricultural restructuring
Note
streszcz., summ.
Abstract
Dzierżawcy przejęli gospodarstwa w określonym stanie prawnym i organizacyjnym. Stan przejętego majątku ocenili jako zły. Dokonali restrukturyzacji gospodarstw polegającej na redukcji zatrudnienia i podjęciu specjalizacji. Oczekiwany poziom dochodów nie został osiągnięty. Obciążenia finansowe wynikały z konieczności wykupu majątku obrotowego i ruchomego oraz płacenia rat czynszu dzierżawnego. (oryg. streszcz.)

The leaseholders took over the farms in specific legal and organizational conditions. The financial conditions of the farms were judge as very poor on the time of taking them over. The new owners restructure the farms by reduction of employment and production specialization. The awaiting level of incomes was not met. The financial difficulties resulted from the necessity of buying out the farms and paying the rent. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Ludzie i ziemia po upadku pegeerów (1997): Materiały pokoferencyjne, SGGW, Warszawa.
  2. Nowi gospodarze dawnych PGR. Przekształcenia państwowego rolnictwa (l 997): Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, Warszawa.
  3. Wielkoobszarowe gospodarstwa rolne, ich załogi i nowi gospodarze (1998): Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, materiały z konferencji, Warszawa.
  4. Wielkoobszarowe przedsiębiorstwa rolnicze - wczoraj, dziś i jutro (1998). Materiały konferencji naukowej, SGGW, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu