BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wójcik-Augustyniak Marzena, Augustyniak Wiesław
Title
Usługi konne jako forma uatrakcyjnienia działalności agroturystycznej
Horse Riding Services as a Form Increase of Attractive Agrotourism Activity
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2003, T. 5, z. 1, s. 293-296, bibliogr. 3 poz.
Keyword
Atrakcyjność turystyczna, Zarządzanie gospodarstwem rolnym, Agroturystyka
Touristic attractiveness, Arable farm management, Agrotourism
Note
streszcz., summ.
Abstract
Poszerzenie asortymentu usług oferowanych w gospodarstwach agroturystycznych staje się wymogiem koniecznym. Brak dostosowania sic do warunków rynkowych wynikający z ich nieznajomości jest przyczyną, dla której właściciele gospodarstw agroturystycznych nie potrafią przyciągnąć i, co ważniejsze, zatrzymać turystów przyjeżdżających na wieś, oczekujących już nie tylko ciszy i spokoju, ale również atrakcji, mogących wypełnić wolny czas. W niniejszym opracowaniu skoncentrowano się na charakterystyce usług konnych oferowanych w gospodarstwach agroturystycznych. Na podstawie przeprowadzonych badań ankietowych stwierdzono, iż ich poziom jest niezadowalający. Wynika to, między innymi, z braku formalnego przygotowania osób je prowadzących, a także z braku wiedzy z zakresu marketingu i myślenia strategicznego właścicieli gospodarstw. (oryg. streszcz.)

In the present study it was made the attempt to characterize the chances of the rural areas development following from agritourism activity. Preliminary researches were carried on in 2001 year among 85 agritourism farm owners from the whole country. The source materials were collected by questionnaire method. As a result of carried researches it could be affirmed that the agritourism farms owners are no! prepared far offering the horse riding services. Even if they have the knowledge and experience in the field of horses (the percentage of such people is very low - within 20 % of respondents) they cannot process it into the attractive widely understanding horse riding services. In many cases they do not realize that this kind of services could make attract the agritoursm activity. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Kożuch A. (2001): Problemy rozwoju rolnictwa w świetle integracji z Unią Europejską. Rozwój przedsiębiorczości wiejskiej w perspektywie integracji z Unią Europejską. Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Krakow, 11-12 stycznia 2001, Wydawnictwo SGGW, Warszawa, s. 62.
  2. Mickiewicz B. (2000): Agroturystyka i turystyka wiejska w zrównoważonym rozwoju wsi i rolnictwa na przykładzie regionu zachodniopomorskiego. Roczniki Naukowe SERiA. T. II, z. 2, Warszawa-Poznań-Zamość, s. 88-89.
  3. Wójcik-Augustyniak M., Augustyniak W. (2002): Usługi dodatkowe w agroturystyce. Konsument. Firma. Rynek. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Katedra Marketingu i Analiz Rynkowych, Międzynarodowe Centrum Biznesu i Administracji Publicznej, Olsztyn, s. 539-541.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu