BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wyrzykowska Barbara
Title
Sytuacja gospodarstw mleczarskich w aspekcie integracji z Unią Europejską
Situation of Dairy Farms in the Aspect of European Union Integration
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2003, T. 5, z. 1, s. 297-301, bibliogr. 2 poz.
Keyword
Gospodarstwa rolne, Indywidualne gospodarstwa rolne, Przemysł mleczarski
Arable farm, Individual arable farms, Dairy industry
Note
streszcz., summ.
Abstract
Dokonano charakterystyki stanu gospodarstw mleczarskich w województwie podlaskim. W opracowaniu przedstawiono: krótką charakterystykę rolników Í zasobów siły roboczej (wiek, wykształcenie, liczbę pełnosprawnych jednostek siły roboczej, powierzchnię UR, udział TUZ w strukturze UR), wybrane wskaźniki charakteryzujące produkcją mleka w badanych gospodarstwach oraz wyposażenie tych gospodarstw w środki do produkcji mleka. (oryg. streszcz.)

Paper presents situation of dairy farms in Podlaskie Voivodeship. It is situated in the North- Eastern part of the country. This region is sometimes called the milk land. The production of milk is very important because farmers receive cash for the production of milk monthly. Analysis shows that milk quality and milk quantity is going better. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Winnicki S, (1996): Wymagania zwierząt a warunki projektowania i eksploatacji obór przy produkcji mleka. [W:] Produkcja mleka wysokiej jakości. FSW, Warszawa, s. 71.
  2. Zalewski A. (1983): Kontraktacja mleka jako czynnik organizujący bazç surowcową przemysłu mleczarskiego. IPM, Warszawa, s. 47.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu