BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wyszkowska Zofia
Title
Opinie rolników o rynku nawozów
Farmers Opinions about Fertilizers Market
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2003, T. 5, z. 1, s. 302-306, bibliogr. 5 poz.
Keyword
Rolnictwo, Gospodarstwa rolne, Nawozy sztuczne
Agriculture, Arable farm, Artificial fertilizer
Note
streszcz., summ.
Abstract
Zebrano opinie o rynku nawozów sztucznych w województwie kujawsko-pomorskim od 215 rolników prowadzących gospodarstwa rolne na terenie czterech wsi. Korzystano z badań ankietowych. Zdecydowana większość rolników kupowała najtańsze nawozy w punktach skupu i wybierała nawozy produkowane przez firmę ANWIL S.A. z Włocławka. (oryg. streszcz.)

The aim of this work was to gel know farmers' opinions abort fertilizers market in kujawsko-pomorskie province. The opinions were taken from 215 farmers who owe farms in four villages area. The survey was used here. Most of farmers buy cheapest fertilizers. They usually choose fertilizers produced by ANWIL S.A. company from Włocławek.. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Bykowska A. (2002): Analiza produkcji i sprzedaży nawozów sztucznych na przykładzie Zakładów Azotowych ANWIL S.A. we Włocławku. ATR, Bydgoszcz, s. 118-120.
  2. Jagielski W. (1997): Analiza marketingowa rynku nawozowego woj. toruńskiego. ATR, Bydgoszcz, s. 15-17.
  3. Woś A. (2002): Konkurencyjność wewnętrzna rolnictwa. [W]: Konkurencyjność polskiego rolnictwa w kontekście europejskim i globalnym. ATR, Bydgoszcz, s. 12-13.
  4. Wyszkowska Z. (1977): Rynek nawozów sztucznych w opiniach rolników, SGGW, Warszawa. [W]: Gospodarstwo rolnicze wobec wymogów współczesnego rynku i Unii Europejskiej, s. 221-235.
  5. Wyszkowska Z. (1997): Wybrane zagadnienia z zakresu analizy rynku nawozów sztucznych. ATR, Bydgoszcz. [W]: Informacja rynkowa dla potrzeb doradztwa rolniczego i podejmowania decyzji produkcyjnych rolników, s. 287-296.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu