BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zając Dariusz
Title
Zmiany w gospodarstwach rolnych powodowane uruchomieniem działalności pozarolniczej
Changes in Farms which Caused Starting the Non-Agricultural Commercial Activity
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2003, T. 5, z. 1, s. 307-311, bibliogr. 4 poz.
Keyword
Rolnictwo, Restrukturyzacja rolnictwa, Gospodarstwa rolne, Rozwój rolnictwa
Agriculture, Agricultural restructuring, Arable farm, Agriculture development
Note
streszcz., summ.
Abstract
Przedstawiono zmiany w zasobach czynników wytwórczych, w liczbie działalności produkcyjnych i w rozmiarach produkcji rolniczej, jakie nastąpiły w gospodarstwach rolnych po uruchomieniu rejestrowanej działalności pozarolniczej przez rolników. (oryg. streszcz.)

Introduction of registered non-agricultural commercial activity through farmers calls out changes in agricultural farm. On one hand (more numerous) of farms group steps oui, in which agricultural activity is limited mainly to own needs of family, and from second group of farms (less numerous), in which modernization processes and development of agricultural activity follow. Above been mentioned phenomena are yet diverse in dependence from type and geographical positions populaces. Limiting of agricultural activity often it concerns country communes and suburban, and development of this activity populace city-country as well as distant from Rzeszów. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Brodziński Z. (1999): Stan i możliwości rozwoju przedsięwzięć gospodarczych podejmowanych przez ludność rolniczą. Roczniki Naukowe SERiA, tom l, zeszyt 3, Rzeszów, s. 65-72.
  2. Grzybek M., Lazur W. (1994): Przedsiębiorczość handlowa. Alternatywne źródła dochodów ludności wiejskiej. Biuletyn Regionalny ZDR, nr 309, AR w Krakowie, Kraków, s. 127-135.
  3. Klepacki B. (1999): Między ciągłością a zmianą- centralizacja czy regionalizacja. Roczniki Naukowe SERiA, tom l, zeszyt l, Rzeszów, s. 17-24.
  4. Sikorska-Wolak I. (1995): Przedsiębiorczość jako przejaw innowacyjności. [W:] Doradztwo rolnicze a kształtowanie się przedsiębiorczości rolników. SGGW, Warszawa, s. 7-22.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu