BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Ziętara Wojciech
Title
Wydajność pracy w rolnictwie i w różnych typach gospodarstw rolniczych
Work Efficiency in Agriculture and in Different Types of Farms
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2003, T. 5, z. 1, s. 312-317, bibliogr. 4 poz.
Keyword
Rolnictwo, Wydajność pracy, Gospodarstwa rolne
Agriculture, Labour efficiency, Arable farm
Note
streszcz., summ.
Abstract
Omówiono zagadnienie wydajności pracy w rolnictwie. Wyróżniono społeczną i ekonomiczną wydajność pracy w całym rolnictwie w latach 1990-2001 i w gospodarstwach indywidualnych prowadzących rachunkowość rolną dla potrzeb badawczych IERÍGZ w latach 1996-2001. Stwierdzono, że wydajność pracy zatrudnionych w rolnictwie, mierzona wkładem do produktu krajowego brutto była od 4 do 8,7 razy niższa, niż zatrudnionych w działach pozarolniczych. By] bardzo silny związek między poziomem społecznej i ekonomicznej wydajności pracy a powierzchnią gospodarstw. (oryg. streszcz.)

In the paper the work efficiency in all agriculture has been presented. It was stated, that this efficiency was 4-8,7 times lower than the workers employed in non-agricultural sectors. It was strong connection between social and economic efficiency and area of farm. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Pokrzywa T. i wsp. (2000, 2002): Produkcyjno-ekonomiczna sytuacja gospodarstw prowadzących rachunkowość rolną w latach 1996-1998 i 1998-2000. IER1GŻ, Warszawa.
  2. Praca zbiorowa: Wyniki rachunkowości rolnej gospodarstw indywidualnych 2001. lERiGŻ, Warszawa 2002.
  3. Ziçtara W., Olko-Bagieńska T. (1986): Zadania z analizy działalności gospodarczej i planowania w gospodarstwie rolniczym. PWRiL, Warszawa.
  4. Ziętara W, (1984): Wydajność pracy w rolnictwie. Hasło w Encyklopedii Ekonomiczno-Rolniczej. PWRiL, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu