BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Geodecki Tomasz
Title
Zdolność płatnicza jako element sprawiedliwości podatkowej
Compliance with Tax Principles in Poland. The Principle of Tax Fairness
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2004, nr 667, s. 41-55, bibliogr. 22 poz.
Keyword
Zasady podatkowe, Analiza piśmiennictwa ekonomicznego, Podatki pośrednie, Wypłacalność, Podatek dochodowy od osób fizycznych
Tax rules, Economic literature analysis, Indirect taxation, Financial solvency, Individual income tax
Abstract
W pracy przedstawiono problematykę koncepcji zdolności płatniczej w podatku od dochodów osobistych. Następnie przedyskutowano problem, do jakiego stopnia zasada zdolności płatniczej może być realizowana przy dużym obciążeniu społeczeństwa podatkami pośrednimi. Rozważano również na ile zasada ta możliwa jest do pogodzenia z wydajnością fiskalną.

This article presents the issue of tax principles. The first part describes the classification of tax principles and presents the concept of ability to pay, comparing it to horizontal fairness, which imposes equal tax burdens on equal incomes, and vertical fairness, which involves different treatment of persons in different financial situations. The author also looks at the possibility of introducing the ability to pay principle into indirect taxation and the extent to which it can be reconciled with fiscal efficiency. The second part of the work describes the application of the ability to pay principle in the Polish tax system. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
CUE campus access only
Bibliography
Show
 1. Balcerowicz L., Wolność i rozwój. Wydawnictwo Znak, Kraków 1998.
 2. Bolkowiak 1.. Jak waloryzować skalę podatków progresywnych, „Nowe Życie Gospodarcze" 2002, nr 3.
 3. Bolkowiak I., Sprawiedliwość podatkowa, maszynopis powielony. Warszawa 2002.
 4. Buchanan J.M., Finanse publiczne w warunkach demokracji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.
 5. Budzisz M., Podatki dochodowe w Polsce i Europie. Stosowane rozwiązania. Zeszyt Centrum im. Adama Smitha nr 27, Warszawa 1996.
 6. Environmentally Related Taxes in OECD Countries, OECD, Paris 2001.
 7. Finanse publiczne i prawo finansowe, C. Kosikowski, E. Ruśkowski (red.), Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2003.
 8. Gaudemet P.M., Molinier J., Finanse publiczne, PWE, Warszawa 2000.
 9. Głuchowski J., Podatki ekologiczne, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2002.
 10. Gomułowicz A., Zasada sprawiedliwości podatkowej. Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2001.
 11. Gomułowicz A., Małecki J., Podatki i prawo podatkowe. Wydawnictwo Podatkowe Lexis-Nexis, Warszawa 2002.
 12. Gwartney J., Lawson R., Economic Freedom ofthe World, Annual Report 2001.
 13. Hall R.E., Rabushka A., Podatek liniowy, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1998.
 14. Heady C., The Truth about Tax Burdens, „OECD Observer" 2002, nr 3.
 15. Joumard I., Tax Systems in European Union Countries, OECD Economic Studies 2002, nr 34.
 16. Kuzińska H., Rola podatków pośrednich w Polsce, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa 2002.
 17. Owsiak. S., Finanse publiczne. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
 18. Owsiak S., Z historii daniny publicznej i podatku. Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, Kraków 2000, nr 542.
 19. Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej, GUS, Warszawa 1995-2002.
 20. Smith A., Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów, t. 2, PWE, Warszawa 1954.
 21. Wyroba K., Ile płacą inni, „Rzeczpospolita", 12 września 2003.
 22. Zdzitowiecki J., Pojęcie dochodu w polskim podatku dochodowym, Poznań 1939.
Cited by
Show
ISSN
0208-7944
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu