BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Miś Władysław, Ciosek Anna
Title
Ochrona środowiska w kraju w perspektywie integracji Polski z Unią Europejską
Protection of the Natural Environment in Poland in the Context of EU - Poland Integration
Source
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu w Warszawie, 2002, z. 12, s. 129-147, tab., bibliogr. 30 poz.
Keyword
Ochrona środowiska, Integracja gospodarcza Polski z UE, Kryteria integracji z UE, Przegląd literatury
Environmental protection, Poland's economic integration with the EU, EU enlargement criteria, Literature review
Note
summ.
Abstract
Potencjalne przystąpienie Polski do Unii Europejskiej, wiąże się z perspektywicznym rozwojem wielu dziedzin ekonomiczno-społecznych życia kraju. Autor podjął rozważania na temat jednej z nich - ochrony środowiska. Sygnalizowane rozważania, autor rozpoczął od omówienia charakterystki zmian ekologicznych w kraju i uzyskanych w tym zakresie efektów, na przestrzeni minionej dekady. Dalej przedstawił organizacyjne i inwestycyjne determinanty wdrażania w Polsce norm unijnych dotyczących prawa ekologicznego. Artykuł kończą rozważania na temat kosztów i korzyści płynących z wdrożenia przepisów ekologicznych UE.

The author presents problems of natural environmental protection in Poland prior to the EU accession. Current situation of the natural environment has been presented (air, water, soil and wildlife protection) as well as some chosen EU regulations, which adoption seems very difficult in the areas negotiated in Natural Environment Committee. The author presents conditions to be met in order to fulfill EU natural environment protection requirements. To that aim, Poland will have to undertake enormous organizational effort and invest heavily. The author presents costs and benefits of the EU regulations implementation. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1427-3500
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu