BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Ryznar Józef
Title
Controlling w doradztwie rolniczym
Controlling in Agricultural Consulting
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2002, T. 4, z. 6, s. 156-159, rys., bibliogr. 8 poz.
Keyword
Rolnictwo, Controlling, Doradztwo rolnicze
Agriculture, Controlling, Agricultural advisory
Note
synopsis, summ.
Abstract
Przedmiotem badań w opracowaniu była propozycja zastosowania określonych mechanizmów controllingu w aspekcie działań strategicznych rolników i firm przetwórczych przemysłu rolno-spożywczego z wykorzystaniem doradczych służb surowcowych. Celem było wskazanie miejsca controllingu w podejmowaniu decyzji produkcyjnych rolników. Wykorzystane zostały wywiady z rolnikami i przedstawicielami jednostek przemysłu rolno-spożywczego byłego województwa wrocławskiego.

Elementary level of consulting comprises various services of which most important are professional consultants affiliated at centers of agricultural consulting. These service influence the attitudes and initiatives of individuili farmers on the one hand and keep record of the types and character of agricultural production on the other. An indispensable role in the process falls to local units of NRS (i.e. Natural Resources Service). They can assist in creating programs of strategic development of individual farms, introducing in this way the mechanisms of innovational, organizational, or production controlling. This in turn will contribute to the creation of a system of economically linked units of food processing industries and individual farms. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Dobija M. (1999): Rachunkowość zarządcza i controlling. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.
  2. Jerzak M. (1978): Metody pracy służby rolnej w gminie. PWRiL, Warszawa.
  3. Radzikowski W. (1999): Controlling: koncepcje, metody, zastosowanie. Toruńska Szkoła Zarządzania, Toruń.
  4. Ryznar J. (1995): Doradztwo rolnicze w zarysie. Wyd. AR, Wrocław.
  5. Ryznar J. (1991): Czynniki determinujące skuteczność pracy upowszechnieniowo-doradczej służb rolnych w gospodarstwach indywidualnych. Wyd. AR Wrocław.
  6. Vollmuth Hilmar J. (1995): Controlling od A do Z. "Placet", Warszawa.
  7. Wawrzyniak B. (1991): Doradztwo rolnicze cz. I. Rozwój służby rolnej i doradczej w Polsce. WTN, Włocławek.
  8. Wawrzyniak B. (1994): Doradztwo rolnicze cz. II. Metody pracy doradczej w rolnictwie. WTN, Włocławek.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu