BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sławiński Kazimierz
Title
Zmiany społeczno-gospodarcze wsi w następstwie działalności agroturystycznej na przykładzie powiatu złotowskiego
Changes of Community Economic of Agritouristic Activated Country in the Złotów Community
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2002, T. 4, z. 6, s. 164-166, bibliogr. 6 poz.
Keyword
Agroturystyka, Gospodarstwa rolne, Zmiany organizacyjne
Agrotourism, Arable farm, Organisational change
Note
synopsis, summ.
Abstract
Działalność agroturystyczna związana jest z podejmowaniem usług turystycznych przez właścicieli funkcjonujących gospodarstw rolnych. Powoduje to zmiany w produkcji rolniczej gospodarstwa, a pośrednio działa także na środowisko wiejskie. Autor omówił ten problem na przykładzie typowo rolniczego powiatu złotowskiego w Wielkopolsce.

The agrotouristic activity is connected simply with changing of a farm range by the farm owners. This change not only the farm production, the new relations at country environment are visible. The synthesis observation of the typical agricultural district of a Złotów community. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Balińska A. (2001): Ekonomiczne i pozaekonomiczne skutki rozwoju agroturystyki w wybranych gminach nadburzańskich. Roczniki Naukowe SERiA, tom III, zeszyt 6, 95-99,
  2. Dębniewska M. (2000): Ekonomiczne aspekty rozwoju agroturystyki. Roczniki Naukowe SERiA, tom II, zeszyt 2, 16-20,
  3. Duczkowska-Malysz K. (1996): Wielofunkcyjny rozwój wsi w regionach o wysokim zaludnieniu. Rozwój terenów wiejskich w Polsce południowej. FAPA, AR Kraków,
  4. Przezbiórska L. (2001): Udział agroturystyki w tworzeniu dochodów w agroturystycznych gospodarstwach rolnych wielkopolski. Roczniki Naukowe SERiA, tom III, zeszyt 6, 104-108,
  5. Sławiński K., Damrych E., Liniewicz J. (2001): Ocena gospodarstw rolnych Pomorza Środkowego w aspekcie działalności agroturystycznej. Roczniki Naukowe SERiA, tom III, zeszyt 6, 113-116,
  6. Woźniak M. (2001): Turystyka wiejska i jej powiązania z rolnictwem, ekologią i etyką. Roczniki Naukowe SERiA, tom III, zeszyt 6, 21-24,
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu