BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szopiński Wiesław
Title
Związki między systemem informacyjnym i decyzyjnym w agrobiznesie
The Relationships between Informative and Decision System in Agribusiness
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2002, T. 4, z. 6, s. 167-170, bibliogr. 9 poz.
Keyword
Agrobiznes, Informacja rynkowa, Informacja w podejmowaniu decyzji, System informacyjny
Agrobusiness, Market information, Information in decision making, Information system
Note
synopsis, summ.
Abstract
Autor przedstawił związki zachodzące pomiędzy systemem informacyjnym i decyzyjnym w agrobiznesie. Określił ponadto znaczenie informacji rynkowej w procesie podejmowania decyzji. Decyzje oparte na dokładnej analizie rynkowej, to podstawowy warunek zmniejszania ryzyka ekonomicznego, a przez to poprawa sytuacji dochodowej w rolnictwie.

The proper decision, from of which depends obtainment founded aims affirm, is conditioned of proprieties of possessed information. Decision system can 't exist and can 't be efficient without suitable informative system. Accumulated information and converted in informative system to not state yet immediate bases of undertaking of decision. It is base of creation of decision variants process. From this of gathering executes of choice of variant determining final decision, delivered to executive system. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Ban van den A. W., Hawkins H. S. (1997): Doradztwo rolnicze. MSDR, Kraków, 91-100.
  2. Hunek T. ( 1989): Makroekonomiczne uwarunkowania rozwoju small businesu na terenach wiejskich. [W:] Przedsiębiorczość na terenach wiejskich. PAN, Warszawa, 112.
  3. Jałowiecki M. (1991): Teoria organizacji i kierowania. PWN, Warszawa, 207-208.
  4. Kowalczyk S. (1998): Firma agrobiznesu. System informacyjno-decyzyjny firmy agrobiznesu. [W:] Encyklopedia agrobiznesu (pod red. A. Wosia). Fundacja Innowacja, Warszawa, 276.
  5. Makarski S. (1994): Adaptacja gospodarki chłopskiej i jej otoczenia do warunków rynkowych. PAN, IRWiR, Warszawa, 54.
  6. Makarski S. (2000): Przedsiębiorczość w agrobiznesie. PAN, Warszawa, 39.
  7. Nowicki A. (1991): Systemy informacyjno-decyzyjne zarządzania. AE, Wrocław, 13.
  8. Tomczak F. (1988): Gospodarka rodzinna w rolnictwie - teraźniejszość i przyszłość. PWRiL, Warszawa, 10.
  9. Żuk J. (1993): Znaczenie i zakres systemu informacyjnego w rolnictwie. [W:] Stan i kierunki rozwoju systemu rolniczej informacji rynkowej. ODR Minikowo, ATR Bydgoszcz, 44.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu