BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wysokińska Aneta
Title
"Nadbużańska strefa ekologiczna" jako forma rozwoju regionalnego
The Bug Ecological Zone as a Form of Regional Development
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2002, T. 4, z. 6, s. 171-175, bibliogr. 12 poz.
Keyword
Rozwój regionalny, Wzrost ekologicznie zrównoważony, Rozwój zrównoważony
Regional development, Sustainable development, Sustainable development
Note
synopsis, summ.
Abstract
Celem opracowania była analiza rozwoju regionalnego i lokalnego w Polsce. Autorka, na przykładzie koncepcji "Nadbużańskiej Strefy Ekologicznej", jako nowej strategii zrównoważonego rozwoju w skali lokalnej, przeanalizowała czy zakładane cele, czyli kompleksowa ochrona zasobów i walorów terenu doliny Bugu, możliwa jest w taki sposób, aby istniał rozwój gospodarczy, wzrastała konkurencja regionu, a bezrobocie malało.

The aim of this study is an analysis of sustainable development in Poland. The aim of this development is to increase the competition abilities of certain regions and to decrease the unemployment level. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. Górka K. (1998): Ochrona środowiska. Problemy społeczne, ekonomiczne i prawne. PWE. Warszawa, 75.
 2. Kot H. (1999): Prelekcja: Zadania samorządu terytorialnego w zakresie ochrony bioróżnorodności, jako element zrównoważonego rozwoju Nadbużańskiej Strefy Ekologicznej. Seminarium nt. Możliwości realizacji inwestycji ekologicznych w ramach Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Nadbużańskich. Mielnik, 18-19 października 1999 r.
 3. Kot H., Starczewski C.: Nadbużański Park Krajobrazowy - informator, 4.
 4. Kozłowski S. (2000): Ekorozwój. Wyzwanie XXI wieku. WN PWN, Warszawa, 105, 106.
 5. Nadbużańska Strefa Ekologiczna - Opracowanie Centrum Edukacyjno-Konsultingowe "EKOLAND" w Siedlcach, 4.
 6. Piontek B., Piontek F., Piontek W. (1997): Ekorozwój i narzędzia jego realizacji. Wydawnictwo Ekologia i Środowisko, Białystok, 9.
 7. Poskrobko B. (1998): Sterowanie ekorozwojem. Wyd. PB, Białystok, 13.
 8. Potoczek A. (2000): Współczesne problemy rozwoju lokalnego i regionalnego. WSH - E, Włocławek, 66-68.
 9. Soboń J. (1999): Rozwój regionalny Polski w warunkach transformacji gospodarczej, Wyd. Uczelniane BWSH, Koszalin.
 10. Stępczak K. (2000): Ochrona i kształtowanie środowiska. WSiP S.A., Warszawa, 206.
 11. Słownik wyrazów obcych (1980): PWN. Warszawa.
 12. Szlachta J. (1995): Dokument Europa 2000 Plus a VASAB 2010. CUP, 4.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu