BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Tyran Ewa
Title
Kształcenie na i dla obszarów wiejskich
Education in and for Rural Areas
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2002, T. 4, z. 6, s. 176-180, bibliogr. 5 poz.
Keyword
Wykształcenie, Ludność wiejska
People's education, Rural population
Note
synopsis, summ.
Abstract
Autorka przedstawiła problem niskiego wykształcenia mieszkańców obszarów wiejskich. Podjęła próbę wskazania kierunków kształcenia młodzieży wiejskiej, zmian w systemie i kierunkach kształcenia oraz dokształcanie dorosłych, uwzględniając przemiany społeczno-gospodarcze na obszarach wiejskich oraz proces integracji z Unią Europejską.

Level of education of the rural population is one of the main barriers in rural development, decreasing of unemployment and agricultural restructurisation. The weakest point of a present system of education is its unconformity with the needs of free market economy. Education in agricultural vocational schools should be directed to new requirements of food economy. Agricultural colleges and universities should play an important role in social and structural transformation of the rural areas. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Krosny J. (1996): Szkoła rolnicza w okresie przemian. Instytut Badań Ekonomicznych. Warszawa
  2. Ostrowski L. (1999): Wykształcenie jako czynnik różnic pokoleniowych w rodzinach chłopskich. IERiGZ, Warszawa
  3. Raport początkowy projektu (1999) PL 9706-02-01 "Rozwój umiejętności zasobów ludzkich w regionie Małopolski". AR Kraków
  4. Wieczorek T. (1980): Historia szkolnictwa rolniczego w Polsce. SGGW-AR Warszawa
  5. Żmija J. (2000): Kształcenie młodzieży w szkołach rolniczych wobec integracji Polski z Unia Europejską. Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej im. H. Kołłątaja w Krakowie nr 371, Sesja Naukowa z.74, s.21-27.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu