BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wiatrak Andrzej Piotr
Title
Przedsiębiorczość zespołowa w agrobiznesie
Collective Enterprise in the Agribusiness
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2002, T. 4, z. 6, s. 181-185, bibliogr. 13 poz.
Keyword
Agrobiznes, Współpraca przedsiębiorstw, Zachowania konkurencyjne
Agrobusiness, Enterprises cooperation, Competitive behaviour
Note
synopsis, summ.
Abstract
Autor przedstawił współpracę pomiędzy przedsiębiorstwami agrobiznesu, w procesie dostosowywania się do wymogów gospodarki rynkowej i integracji z Unią Europejską, w celu zapewnienia konkurencyjności i rentowności.

In this article are introduced different directions of co-operation in Polish agribusiness, resulting from needs his adaptations to requirements of market economy, integration with EU and enlargements his competitiveness. These processes will demand the funds, but unfortunately Polish agribusiness -from regard on attained results - does not possess too much of funds and in relationship from this not always can get credits. From this of regard exists it is necessary common activities, for successes the aim, which is development Polish agribusiness. This adaptation will extort processes of concentration of food production and her qualities, being able to have association character, contracted or integrated. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. Brilman 3. (2002): Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania. PWE, Warszawa.
 2. Chmiel J. (1997): Małe i średnie przedsiębiorstwa a rozwój regionalny. Wyd. Zakładu Badań Statystyczno-Ekonomicznych GUS i PAN, Warszawa, z. 243.
 3. Chotkowski J. (2002 ): Kierunki działalności biznesowej grup producentów ziemniaków. Zagadnienia Doradztwa Rolniczego, nr l, 72-81.
 4. Faulkner D., Bowman Ć. (1996): Strategie konkurencji. Wyd. Gebethner i S-ka, Warszawa.
 5. Lichtarski J. (1997): Współpraca przedsiębiorstwa z innymi podmiotami gospodarczymi. [W:] Podstawy nauki o przedsiębiorstwie. Wyd. AE, Wrocław, 299-334.
 6. Markowski T. (1999): Zarządzanie rozwojem miast. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.
 7. Pene J. (1999): Innowacje i zmiany w firmie. Agencja Wydawnicza "Placet", Warszawa.
 8. Pudełkiewicz E. (1998): Spółdzielczość wiejska. CIM, Warszawa.
 9. Sobiecki R. (1996): Problemy dominacji firmy na rynku. [W:] Przedsiębiorstwo. Rynek. Konkurencja. Oficyna Wydawnicza. SGH, Warszawa, 207-220.
 10. Wiatrak A. P. (2001 a): Kierunki i uwarunkowania zmian organizacji gospodarstw rolniczych Wybrane aspekty. Roczniki Naukowe SERiA, Tom III, z. 5, 15-19.
 11. Wiatrak A. P. (2001b): Przedsiębiorczość zespołowa (pojęcie, zakres, formy i uwarunkowania, [w:] Rola małych i średnich przedsiębiorstw w rozwoju regionalnym. Wyd. UwB, Białystok 2001, 21-31.
 12. Wyrzykowska B. (2001): Problemy spółdzielczości mleczarskiej w Polsce. Roczniki Naukowe SERiA, Tom III, z. 4, 70-73.
 13. Zimniewicz K. (1999): Współczesne koncepcje i metody zarządzania. PWE, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu