BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Władyka Anatol
Title
Sprawność funkcjonowania samorządu terytorialnego
The Efficiency of Local Government
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2004, nr 667, s. 73-87, bibliogr. 11 poz.
Keyword
Efektywność ekonomiczna, Samorząd terytorialny, Administracja publiczna
Economic efficiency, Local government, Public administration
Note
summ.
Abstract
Zadaniem opracowania jest odniesienie pojęcia sprawności do funkcjonowania samorządu terytorialnego. W pracy podjęto próbę odpowiedzi na pytanie, jakie są główne uwarunkowania sprawności samorządu terytorialnego oraz jakie są najważniejsze wymiary tej sprawiedliwości.

Methods used in praxiology, organisational and management science as well as in economics are increasing used studies on public administration. This is due to changes in the approach to public administration research - away from legal analysis and increasingly towards expressing administration in economic terms. In particular, this research trend has developed in the US and is linked to the transfer of experience from the private to the public sector (mainly to the public administration). Research conducted by advocates of the New Institutionalism have also led to the development of studies on the efficiency of public administration. Local government efficiency is contingent upon a series of factors -- legal, organisational, social, economic and cultural. A local government's rationality -understood as the optimal method of its organisation - to a large extent determines its efficiency. Local government efficiency should be analysed with regard to how policy is conducted, expressed and implemented. Depending on the specifics and scope of tasks allocated to a given level of local government, detailed criteria for efficiency analysis should be created. These efficiency criteria must reflect the main attributes of efficiency -economy, effectiveness and benefit. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
CUE campus access only
Bibliography
Show
 1. L Blaug M., Teoria ekonomii. Ujęcie retrospektywne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1994.
 2. Chmielewski P., Ludzie i instytucje. Z historii i teorii nowego instytucjonalizmu, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa 1995.
 3. Jak działać skutecznie? Problemy prakseologii, red. H. Borowski, Politechnika Lubelska, Lublin 1995.
 4. Kotarbiński T., Dzielą wszystkie. Prakseologia, cz. l, Ossolineum, Wrocław-Warszawa 1999.
 5. Leoński Z., Samorząd terytorialny w RP, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 1998.
 6. Mill J.S., O rządzie reprezentatywnym. Poddaństwo kobiet, Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, Kraków 1995.
 7. Piekara A., Samorządność, samorząd, rozwój, Uniwersytet Warszawski - Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego, Warszawa 2000.
 8. Pszczołowski T., Mata encyklopedia prakseologii i teorii organizacji, Ossolineum, Wrocław 1978.
 9. Putnam R., Demokracja w działaniu, Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, Kraków 1995.
 10. Swianiewicz P., Dziemianowicz W., Mackiewicz M., Sprawność instytucjonalna administracji samorządowej w Polsce - zróżnicowanie regionalne, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Polska Regionów, Warszawa 2000, nr 16.
 11. Weber M., The Theory of Social and Economic Organization, Oxford University Press, New York 1947.
Cited by
Show
ISSN
0208-7944
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu