BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wicka Aleksandra
Title
Towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych - potrzeba i efektywność
Mutual Insurance - Needs and Efficiency
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2002, T. 4, z. 6, s. 186-189, tab.
Keyword
Ubezpieczenia, Towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych, Studium przypadku
Insurances, Mutual insurance society, Case study
Note
synopsis, summ.
Abstract
Autorka zajęła się problemem funkcjonowania towarzystw ubezpieczeń wzajemnych oraz ich efektywnością.

In the paper the functioning of mutual insurance association and their efficiency have been presented. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu