BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Woźniak Marian
Title
Agroturystyka w procesie integracji polskiej wsi z Unią Europejską
Agrotourism in Process of Polish Village with UE Integration
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2002, T. 4, z. 6, s. 195-198, tab., bibliogr. 6 poz.
Keyword
Agroturystyka, Integracja gospodarcza Polski z UE, Wieś
Agrotourism, Poland's economic integration with the EU, Village
Note
synopsis, summ.
Abstract
Zdaniem autora, agroturystyka może odegrać istotną rolę w procesie integracji polskiej wsi ze strukturami UE. Turystyka alternatywna spełnia bowiem wszystkie cechy turystyki XXI wieku, a jednocześnie akcentuje zachowanie polskiego dziedzictwa kulturowego, tradycyjnego rolnictwa i harmonijnego krajobrazu wiejskiego.

An article presents an agrotourism as a essential form of polish village, polish society with structures of EU, according to constation that tourism in enlarging horizons of thinking, feeling and making friends with people of different nations and cultures. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Bauman Z. (2000): Globalizacja. PIW, Warszawa, 7.
  2. Drzewiecki M. (2001): Podstawy agroturystyki. Bydgoszcz.
  3. Informacja o działaniach Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie agroturystyki i turystyki wiejskiej. (2001): Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Departament Rozwoju Wsi, Warszawa.
  4. Koncepcja utworzenia sieci transgranicznych tematycznych szlaków turystycznych w Euroregionie Karpackim (1999): Biuro Polskie Euroregionu Karpackiego, Krasno.
  5. Sikora J. (1999): Organizacja ruchu turystycznego na wsi. WSiP, Warszawa.
  6. Waloszczyk K. (1997): Planeta nie tylko ludzi. PIW, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu