BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zaręba Piotr
Title
Ocena działalności banku w zakresie udzielanych kredytów preferencyjnych na podstawie własnych doświadczeń
Opinion of Bank's Activity in Scope of Given Preference Credit in Own Experience
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2002, T. 4, z. 6, s. 199-203, tab., bibliogr. 3 poz.
Keyword
Ocena działalności banku, Kredyt rolny, Zdolność kredytowa
Assessment of banking performances, Agricultural credit, Credit capacity
Note
synopsis, summ.
Abstract
Autor przedstawił ocenę działalności banku w zakresie kredytów inwestycyjnych preferencyjnych dla rolnictwa na obszarze dwóch powiatów, udzielanych przez jeden z banków komercyjnych w południowej części województwa podlaskiego. Omówiona została rola i zadania pracownika banku komercyjnego mającego bezpośrednie kontakty z klientem oraz znaczenie kredytów preferencyjnych dla rolnictwa. Ponadto autor przedstawił własne pozytywne i negatywne spostrzeżenia dotyczące kredytów inwestycyjnych w rolnictwie.

In publication, opinion of banks activity was introduced in scope of investment preference credits for agriculture on space of two districts, which are given by one of commercial banks, situation in south part of Podlaskie voivodship. The role and tasks of worker of commercial bank, who has direct conçois with client and importance of preference credits for agriculture. Moreover, there has been showed positive and negative author remarks, concerning investment credits in agriculture. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Stoner J. (1999): Kierowanie. PWE, Warszawa.
  2. Zarządzenie nr 5, Prezesa ARiMR - Warszawa 1997 r.
  3. Dokumenty wewnętrzne banku (umowy kredytowe, biznes plan itp.)
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu