BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zawisza Sławomir
Title
Innowacyjność oraz przywództwo w wiejskich społecznościach lokalnych
Innovativeness and Leadership in Rural Local Communities
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2002, T. 4, z. 6, s. 204-208, rys., bibliogr. 6 poz.
Keyword
Modernizacja obszarów wiejskich, Zachowania innowacyjne, Lider w grupie
Modernisation of the rural area, Innovative behaviours, Team leader
Note
synopsis, summ.
Abstract
Autor przedstawił koncepcje teoretyczne oraz wyniki badań dotyczących wpływu struktury socjometrycznej wsi na procesy dyfuzji innowacji rolniczych. Przeprowadzone badania pozwalają autorowi uznać strukturę socjometryczną społeczności lokalnej za ważny element wpływający na przebieg dyfuzji innowacji rolniczych i modernizacji środowisk wiejskich. Natomiast rozpoznanie statusu społecznego poszczególnych mieszkańców we wsi oraz identyfikacja liderów, powinno być podstawowym czynnikiem umożliwiającym sprawną pracę w rolniczych środowiskach wiejskich.

The article contains theoretical conceptions and study findings connected with the rural sociometric structure impact on the agricultural innovation diffusion processes. Rural community members describe explicitly their neighbours who are observed by them, admired and considered as examples worth imitating. These are usually persons who have got well run relatively big farms situated near the observing persons. Only people who are able to get along well with their neighbours are considered as rural opinion leaders by other farmers. They should also be ready to share their experience with others as well as to be willing to help their neighbours. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Pietrasiński Z. (1970): Ogólne i psychologiczne zagadnienia innowacji. PWN, Warszawa.
  2. Przychodzeń Z., J. (1991): Zarys innowatyki rolniczej. PWRiL, Warszawa.
  3. Rogers E.M. (1983): Diffusion of Innovations. The Free Press, New York.
  4. Sikorska-Wolak I. (1993): Dyfuzja innowacji rolniczych w wiejskiej społeczności lokalnej i jej społeczno-ekonomiczne uwarunkowania. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
  5. Zawisza S. (1990): Procesy rozprzestrzeniania się innowacji rolniczych. Wieś i Rolnictwo, nr 3, ss. 76-98.
  6. Zawisza S. (1997): Znaczenie struktury socjometrycznej wsi w procesie dyfuzji innowacji rolniczych. Wieś i Rolnictwo, nr l, ss. 74-87.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu