BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Nesterowicz Piotr
Title
Budowa zdolności do samoodnowy przedsiębiorstwa
Building of Ability to Enterprise Self-Renewal
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2000, nr 847, s. 30-39, bibliogr. 14 poz.
Keyword
Zarządzanie przedsiębiorstwem, Doskonalenie organizacji, Innowacyjność przedsiębiorstw
Enterprise management, Organisation improving, Enterprise innovation
Abstract
Autor porusza temat jednej z najważniejszych umiejętności współczesnego przedsiębiorstwa - zdolność do samoodnowy . Przedstawione zostały rozważania oceniające rolę zdolności do samoodnowy w zapewnianiu konkurencyjności współczesnej organizacji gospodarczej, koncepcję mechanizmu konstruktywnej konfrontacji jako narzędzia pozwalające zbudować w przedsiebiorstwie podstawy takiej umiejętności oraz zarys głównych narzędzi i ogólnego procesu tworzenia mechanizmu konstruktywnej konfrontacji.

Author raises the problem of one of the most important skills of present-day enterprise - ability to self-renewal. The article present considerations rerlated to evaluating role of ability to self-renewal in assuring competitiveness of present-day economic organization, concept of constructive confrontation as a tool allowing to build such skills in enterprise as well as general process for creation of constructive confrontation mechanism. (A.P.)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu