BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zaręba Jadwiga
Title
Nowe produkty bankowe w obliczu integracji Polski z Unią Europejską
New Banks Products in the Face of Polish Integration with the European Union
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2000, nr 855, s. 34-41
Keyword
Integracja gospodarcza Polski z UE, Integracja finansowa, Sektor bankowy, System bankowy, Usługi bankowe, Oferta usługowa, Materiały konferencyjne
Poland's economic integration with the EU, Financial integration, Banking sector, Banking system, Banking services, Services offer, Conference materials
Abstract
Autorka omówiła słabe strony produktów oferowanych przez banki w Polsce, będące konsekwencją niedostatecznego wyposażenia technologicznego, a także steoretypowych jeszcze potrzeb klientów banków (klient korporacyjny, mały i średni biznes, klient detaliczny). W dalszej części artykułu określono priorytetowe tendencje zmian w popycie na usługi oferowane przez sektor bankowy, w kontekście procesu integracji Polski z Unią Europejską.

The author discussed weak points of Polish bank products, which are consequences of inadequate technological equipment and stereotypical needs of bank clients. The article describes priority trends of changes in demand for services that are offered by banking sector in the context of Polish integration process with the European Union. (M.P.)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu