BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Osak Magdalena, Ratajczak Joanna, Ratajczak Monika
Title
Reforma ubezpieczeń społecznych i jej wpływ na sytuację polskich przedsiębiorstw
Social Insurance Reform and its Influence on the Situation of Polish Enterprises
Source
Zeszyty Naukowe. Seria 1 / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 2000, nr 276, s. 177-211
Keyword
Ubezpieczenia społeczne, Reforma ubezpieczeń społecznych, Fundusze emerytalne, System emerytalny, Pracownicze Programy Emerytalne (PPE), Emerytury, Renty inwalidzkie, Fundusz Ubezpieczeń Społecznych (FUS)
Social insurance, Social insurance reform, Pension funds, Pension schemes, Employee pension programmes, Pensions, Disability annuities, Social Security Fund
Note
summ.
Abstract
Omówiono wady systemu ubezpieczeń społecznych obowiązującego do 31 XII 1998 roku oraz pdstawowe założenia nowego systemu emerytalnego z uwzględnieniem pierszego, drugiego i trzeciego filaru ubezpieczeń

The paper presents the assumptions of new system of social insurance comparing them to the previous solutions. (short original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0208-4902
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu