BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Łyskawa Krzysztof
Title
Grupowe ubezpieczenia na życie we współczesnym systemie zabezpieczenia emerytalnego
Group Life Insurance in the Contemporary System of Old Age Pensions Provision
Source
Zeszyty Naukowe. Seria 1 / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 2000, nr 276, s. 213-241
Keyword
Zabezpieczenie emerytalne, Ubezpieczenia, Działalność ubezpieczeniowa, System emerytalny, Ubezpieczenia na życie, Pracownicze Programy Emerytalne (PPE), Składki ubezpieczeniowe
Pension arrangement, Insurances, Insurance activity, Pension schemes, Life insurance, Employee pension programmes, Insurance premium
Note
summ.
Abstract
Scharakteryzowano ubezpieczenia grupowe, a szczególnie wymagania zakładów ubezpieczeń i różnice pomiędzy ubezpieczeniami grupowymi a kontraktami indywidualnymi. Omówiono również zagadnienia związane z otoczeniem społeczno - politycznym w ubezpieczeniach grupowych, trzeci filar zabezpieczenia emerytalnego, grupowe ubezpieczenie na życie z funduszem inwestycyjnym, zasady i fazy tworzenia pracowniczych programów emerytalnych, dokumenty niezbędne przy realizacji PPE oraz zasady wypłacania i składek zgromadzonych środków.

In the reformed Polish system of old age pensions provision life insurance with an investment fund supplement the performance from two obligatory pillars. The article examines some factors that contribute to particular popularity of the group life insurance - one of the types of personal insurance. The author pointed out that this form of employee pension schemes will be most frequent undertaken by the Polish employers. (short original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0208-4902
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu