BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wójtowicz Józef
Title
Ekonomiczna wielkość zamówienia i jej podstawowy model : ile kupić?
Size of Order and Its Basic Model - How Much to Purchase?
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1994, nr 426, s. 61-71
Keyword
Produkcja, Zapasy, Ekonomiczna wielkość zamówienia, Modele ekonomiczne, Modele zapasów, Koszty zapasów
Production, Inventories, Economic order quantity, Economic models, Inventory models, Inventory costs
Note
summ.
Abstract
Zaprezentowano ekonomiczną wielkość zamówienia w warunkach amerykańskich. Artykuł stanowi skrót rozwiązań i metodyki przyjętej w krajach wysoko rozwiniętych na przykładzie McGRAW-HILL COMPANY.

The article deals with the issue of an adequate size of order. It has been illustrated with data presented in tables. Costs of ordering, purchasing and transport are helpful in deciding how big an order should be. Links between costs and medium-size stock are shown. The literature quoted is of Western origin, especially American. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Levin R.I., Rubin D.S., Stinson J.P., Quantitative Approaches to Management, McGRAW -HILL BOOK COMPANY Copyright 1986.
Cited by
Show
ISSN
0208-7944
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu