BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bryx Marek
Title
Finansowanie rozwoju budownictwa mieszkaniowego w miastach
Financing of Home Building Development in Cities
Source
Monografie i Opracowania / Szkoła Główna Handlowa, 1999, nr 452, 187 s., bibliogr. s.176-185
Keyword
Budownictwo mieszkaniowe, Polityka mieszkaniowa, Inwestycje budowlane, Finansowanie budownictwa mieszkaniowego, Organizacja inwestycji mieszkaniowych, Kredyt budowlany
Housing construction, Housing policy, Construction investments, Housing finance, Organization of residential investments, Construction loan
Abstract
W pracy zaprezentowano sposoby finansowania inwestycji mieszkaniowych w miastach, ze szczególnym uwzględnieniem roli państwa w tym zakresie, w odniesieniu do trzech rodzajów inwestorów: budujących na wynajem, spółdzielczości mieszkaniowej i budujących na potrzeby własne oraz dokonano oceny wpływu każdej z tych grup na rozwój budownictwa mieszkaniowego. Przedstawiono wybrane rozwiązania stosowane w różnych okresach historycznych w Polsce i krajach wysoko rozwiniętych. Szczególną uwagę poświęcono przemianom w sposobie finansowania budownictwa w Polsce po 1989 roku.

The article deals with investment means related to home building in cities with special emphasis on state role in this field. Some selected practical solutions in different historical periods in Poland and high developed countries are presented. Special attention is given to changes in home building financing in Poland after 1989. (A.P.)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0867-7727
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu