BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Latoszek Ewa
Title
Polityka traktatowa Wspólnoty Europejskiej wobec europejskich krajów nieczłonkowskich
European Communities' Treaty Policy towards European Non-member Countries
Source
Monografie i Opracowania / Szkoła Główna Handlowa, 1999, nr 460, 275 s., bibliogr. s.263-274
Keyword
Polityka handlowa, Umowa międzynarodowa, Liberalizm handlowy, Europejski Obszar Gospodarczy, Prawo WE
Trade policy, International agreement, Trade liberalization, European Economic Area, European Community law
Company
Wspólnota Europejska
European Community
Abstract
W pracy zanalizowano metody i zakres liberalizacji powiązań gospodarczych przewidzianych umowami międzynarodowymi, realizowanymi przez Wspólnotę Europejską z nieczłonkowskimi krajami europejskimi oraz dokonano oceny ekonomicznych skutków liberalizacji, zwłaszcza o charakterze handlowym.

The article analyses methods and range of liberalization of economic relations between European Union and other European countries and brings an assessment of economic results of liberalization with special attention given to trade relations. (A.P.)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0867-7727
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu