BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zaleska Małgorzata
Title
Wpływ wybranych regulacji zewnętrznych na działalność polskich banków
The Impact of Selected External Regulations on Polish Banks' Activities
Source
Monografie i Opracowania / Szkoła Główna Handlowa, 1999, nr 468, 212 s., bibliogr. s.191-207
Keyword
System bankowy, Nadzór bankowy, Prawo bankowe, Ocena działalności banku, Rezerwy obowiązkowe banków, Bezpieczeństwo depozytów bankowych, Podatki
Banking system, Bank supervision, Banking law, Assessment of banking performances, Banks obligatory reserves, Protecting bank deposit, Taxes
Abstract
Praca zawiera analizę poszczególnych regulacji zewnętrznych występujących w polskim systemie bankowym z punktu widzenia ich kształtu na tle norm europejskich oraz wpływu na warunki działalności bankowej. Omówione zagadnienia to licencjonowanie działalności bankowej, wybrane nadzorcze regulacje ostrożnościowe, rezerwy obowiązkowe, wybrane obciążenia podatkowe banków i system gwarantowania depozytów.

The study examines particular external regulations existing in Polish banking system in comparison with European standards. The following aspects have been discussed: - licensing of banks' activities; - security regulations; - obligatory reserves; - deposit guarantee system. (A.P.)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0867-7727
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu