BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Misiuda Krzysztof (Wydział Ekonomii)
Title
Instrumenty oddziaływania banku centralnego na banki handlowe
Instruments Used by Central Bank to Influence Commercial Banks
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1994, nr 426, s. 19-30
Keyword
Bankowość, Banki centralne, Banki komercyjne, System bankowy w gospodarce rynkowej, Funkcje banku centralnego, Sektor bankowy, System bankowy
Banking, Central banks, Commercial banks, Banking system in market economy, Central bank functions, Banking sector, Banking system
Note
summ.
Abstract
Bank centralny w celu utrzymania podaży pieniądza w granicach wyznaczonych ekonomicznie uzasadnionymi zasobami systemu bankowego ma za zadanie określać ogólne ramy dla działalności banków, przez stosowanie takich instrumentów, które bezpośrednio nie ingerują w bieżącą działalność banków. Instrumenty tego oddziaływania można podzielić na: - instrumenty kontroli ogólnej, instrumenty kontroli selektywnej, oddziaływanie przez perswazję. W artykule omówiono wszystkie te instrumenty.

In the article the author discusses instruments used by the central bank to affect the functioning of commercial banks. Several types of instruments can be differentiated and the most basic classification may be into instruments which are direct and indirect. As regards the latter group three have been distinguished: rediscount rate change policy, obligatory reserves policy and open-market policy. Control of the bulk of granted loans and of interest rate are indirect instruments . These instruments are used by the central bank to affect the operation of individual commercial banks to ensure a proper functioning of the money market. Apart from the two groups of instruments named above, the central bank can influence commercial banks by persuasion. The author has also included a preliminary estimation of the monetary policy of the Polish National Bank. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Domaszewicz R., Finanse w gospodarce rynkowej, AE, Kraków 1991.
  2. Jędrzejczak G., Kalicki K., Polityka pieniężna w zreformowane i gospodarce planowej, "Bank i Kredyt" 1989, nr 10.
  3. Karpiński P., Zasady i narzędzia polityki pieniężno-kredytowej w polskiej gospodarce; rola banków, "Bank i Kredyt" 1988, nr 10.
  4. Kaźmierczak A., Pieniądz i bank w kapitalizmie, PWE, Warszawa 1992.
  5. Ofiarski Z., Bony pieniężne Narodowego Banku Polskiego, "Bank i Kredyt' 1991, nr 4.
  6. Zajda J., Systemy bankowe w gospodarce kapitalistycznej, PWE, Warszawa 1974.
Cited by
Show
ISSN
0208-7944
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu