BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Skalniak Franciszek (Wydział Ekonomii)
Title
Banki na rynku papierów wartościowych - przypadek Francji
Banks in the Market of Securities - the Case of France
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1994, nr 426, s. 5-17
Keyword
Bankowość, Papiery wartościowe, Rynek papierów wartościowych, Banki komercyjne, Banki, Lokaty
Banking, Securities, Securities market, Commercial banks, Banks, Investments
Note
summ.
Country
Francja
France
Abstract
Omówiono definicję papierów wartościowych i ich klasyfikację, a także rynek papierów wartościowych i usługi banków komercyjnych w obrocie papierami wartościowymi. Przedstawiono także francuski rynek papierów wartościowych (akcje, certyfikaty inwestycyjne, obligacje i papiery udziałowe), a także działalność banków na tym rynku.

In the article the author presents the basic facts describing the functions and role performed by securities. Most of the article is devoted to the operation of French banks in the secondary security market and long term deposits. In the final part of the article the author discussed securities which are specific for France. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Economie et techniques bancaires, La banque et particulisrs, Paris 1986.
  2. Ekonomia i techniki bankowe. Bank i osoby prywatne, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1990.
  3. Kiszka A., Bank na rynku papierów wartościowych, praca magisterska, Kraków 1992.
  4. Maciuszek M., Funkcjonowanie rynku kapitałowego. AE, Kraków 1992.
  5. Majczyk M., Banki komercyjne, Katowice 1992.
Cited by
Show
ISSN
0208-7944
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu